Pråmkanalen fastigheter bygger 8-våningshus i Haga.Pråmkanalen fastigheter som äger fastigheter i centrala Karlstad: Viken, Herrhagen, Haga, Hagaborg och Norrstrand har inlett arbetet med att bygga ett 8-våningshus med 26 lägenheter.

Planerad byggstart är 1 december 2021 och beräknas vara färdigställt i början av 2023.

 Visa alla nyheter