Tullholmen – 1000 nya bostäder och kajpromenadKarlstad, en stad känd för sin skönhet och kultur, är på väg att bli ännu vackrare med tillkomsten av ett nytt bostadsprojekt vid Tullholmen. Projektet, som ligger i hjärtat av staden, kommer att förvandla området till en pulserande plats för boende och rekreation.

En ny vision för Tullholmen

Tullholmen planeras att hysa över 1000 nya lägenheter, vilket kommer att ge många människor möjlighet att bo i denna centrala del av Karlstad. Men det är inte bara bostäder som är i fokus. En ny Coopbutik planeras också, vilket kommer att ge invånarna enkel tillgång till dagligvaror. För de yngsta invånarna kommer en förskola med 4-5 avdelningar att byggas.

Strandkanten kommer att förbli öppen för allmänheten, med ett promenadstråk som förlänger Tullholmskajen och en park med gångvägar längs Tullholmsvikens västra strandkant. Denna satsning säkerställer att även om området utvecklas, kommer naturen och tillgängligheten till vattnet att bevaras för alla att njuta av.

Bostäder, kultur och mer

När hela området är färdigt kommer det att finnas cirka 1000 nya bostäder. Många av dessa byggnader kommer att ha utrymme i bottenplan för olika verksamheter att etablera sig. Vid vattnet planeras en torgyta med växtlighet och gång- och cykelbanor. Ett intressant inslag är att den gamla bageribyggnaden kommer att bevaras, och Wermland Opera kommer att ha verksamhet där.

Flera företag, inklusive Magnolia, Skanska, Riksbyggen och KBAB, kommer att vara involverade i byggandet av bostäder i området. Karlstads kommun kommer att ansvara för infrastrukturen, inklusive vatten och avlopp, gator, torg och parker.

En unik markanvisningstävling

Ett intressant inslag i detta projekt är den dubbla markanvisningstävlingen. Detta innebär att företag som vill bygga på kommunens mark i Tullholmen också måste bygga i en av Karlstads mindre tätorter. Till exempel kommer Skanska att bygga fyra bostäder i Älvenäs innan de kan börja bygga i Tullholmen.

Framtidsutsikter

En film finns tillgänglig som visar hur området kan se ut när det är färdigbyggt, även om det kan bli vissa förändringar i designen av husen och de gemensamma ytorna. Vad som är klart är att Tullholmen kommer att bli en ännu mer central del av Karlstad, med moderna bostäder, affärer och kulturella utrymmen, allt medan naturens skönhet bevaras.

Slutord

Tullholmens bostadsprojekt är en spännande utveckling för Karlstad. Med en kombination av moderna bostäder, affärer, kulturella utrymmen och bevarad natur kommer det säkert att bli en pärla i staden. Medan byggandet pågår, kan invånarna och besökare se fram emot en ljus framtid för området.

 Visa alla nyheter