Våxnäs – framtidens bostäder längs stenhagsgatanEn förändring i landskapet

Fastigheten Bjälken 5, som tidigare var planlagd för handel- och kontorsverksamhet, genomgår nu en omvandling för att ge plats åt nya bostäder. Detaljplanen för detta projekt möjliggör byggandet av ett flerbostadshus på högst nio våningar. Denna förändring kommer inte bara att ge staden fler bostadsmöjligheter, utan också förändra landskapet och atmosfären längs Stenhagsgatan.

Detaljplanens innehåll

Detaljplanen för projektet har utformats med tanke på att skapa en harmonisk balans mellan bostäder och kommersiella utrymmen. Förutom bostäder planeras det även för möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåningen av byggnaden. Med en total yta på 769 kvadratmeter kan fastigheten rymma ett niovåningshus med cirka 39 små hyresrättslägenheter, var och en mellan 30-40 kvadratmeter.

Hållbarhet i fokus

Ett av de mest framträdande inslagen i detta projekt är dess fokus på hållbarhet. Fastighetsägaren har uttryckt en önskan om att ha en bilpool med två bilar, samt en cykelpool med fem cyklar. Dessa initiativ, tillsammans med ett cykelförråd, visar på en stark strävan efter att minska koldioxidutsläpp och främja hållbara transportmetoder. Denna vision stöds av en Grön resplan som tagits fram av kommunen, vilken redovisar hur trafik- och parkeringssituationen kan lösas på ett hållbart sätt.

Tidslinje för projektet

Projektet har genomgått flera faser sedan dess början. Detaljplanen var på samråd mellan 23 juni och 31 augusti 2016. Efter detta följde en granskningsperiod som varade från 1 november till 18 november 2016. Planen antogs officiellt av stadsbyggnadsnämnden den 14 december 2016. Trots att beslutet om antagande överklagades, vann detaljplanen laga kraft den 19 juli 2017.

Framtiden för Våxnäs

Med detta projekt tar Våxnäs ett steg mot att bli en ännu mer attraktiv del av Karlstad. De nya bostäderna längs Stenhagsgatan kommer inte bara att erbjuda moderna och bekväma boendealternativ, utan också bidra till en mer levande och dynamisk atmosfär i området. Med stöd från både kommunen och privata aktörer som Karlstadshus AB och Prepart AB, ser framtiden för detta projekt mycket lovande ut.

Våxnäs – Bjälken-projektet representerar en ny era för bostadsutveckling i Karlstad. Genom att kombinera modern design med hållbarhetsinitiativ, skapar staden en plats där invånare kan njuta av det bästa av två världar. Med en stark vision och engagemang från alla inblandade parter, är detta projekt ett bevis på Karlstads strävan efter att skapa en bättre framtid för alla dess invånare.

 Visa alla nyheter